Om

 

Dare To Be Different

- follow Jesus

Ctrl - Alt - Delete

Vi vill nå ungdomar och unga vuxna i Sverige med evangeliet om Jesus Kristus. En kallelse från Gud som vi har känt nu under några år.

 

Kontakt med ungdomar och unga vuxna etableras främst genom hajk- och lägerverksamhet där gemenskap med varandra, lovsång till vår Gud, bön och bibelstudium är viktiga delar.

 

Vår önskan är att alla människor ska lära känna Jesus som sin personliga frälsare/räddare, växa i lärjungaskap och ha möjlighet att vara med i en gemenskapsgrupp.

 

Vi är ett team (Ctrl-Alt-Del) med visionen:

"En gemenskap, där människor kan möta Gud,

göra en omstart i livet och leva Kristuslikt."

 

Vill du bidra till detta?

Ge en gåva genom att klicka på: /fundrazr.com/ i menyn.

 

 

 

 

Gemenskapen

Gemenskap är något varje människa behöver. I mötet med andra människor blir vi till. I en gemenskap blir du sedd, älskad och bekräftad. Tillsammans med andra växer och utvecklas du som person.

 

Dare To Be Different - follow Jesus är en gemenskap som bygger på gemenskapen med varandra och tron på en helig treenig Gud. Gud - skaparen; Jesus - frälsaren; Helig Ande - Hjälparen.

 

Vi står på tre ben: Läger & hajk verksamhet; Gemenskapsgrupper; Lovsång & bön.

Tillsammans rymmer de den bibliska principen om bibelläsningen, bönen, brödbrytelsen och brödra- & systragemenskapen. Här får du andningshål i tillvaron, kärleksfulla relationer och en gemenskap för livet.

 

Värderingar

  • Allas lika värde
  • Acceptans & Respekt för människors olika ursprung
  • Acceptans & Respekt för människors varierande förmågor
  • Delaktighet
  • Tron på att alla människor behöver Jesus
  • Allas rätt till en plats i en kristen gemenskap
  • Den gyllene regeln
  • Drogfri miljö
  • Kärleksfullt bemötande

 

 

Kontakt

Veronica Andersson

Pastor

Andreas Lutmark

Musiker

Vi finns på facebook

Vi är en del av den världsvida metodiströrelsen, United Methodist Church

 

Kalender

Söndag 23 november

Dop och Lovsångsgudstjänst

15.00 Vi startar i Bergskyrkan i Laxå (lånar deras dopgrav) och fortsätter sedan i Metodistkyrkan, Laxå

 

Söndag 21 december

16.00 Julgudstjänst

(Vill du vara med och bidra med sång el musik på temat jul? Kontakta Veronica!)

Plats Metodistkyrkan i Laxå

 

Söndag 25 januari

12.00-17.00 Vinterfest för alla åldrar

Vi äter tillsammans, umgås, leker och har skoj och avslutar med en andaktsstund med lovsång till vår Gud.

Anmälan senast 19/1 till Veronica. Kostnad 50 kr.

Plats Metodistkyrkan i Laxå

 

 

Please dive in !

 

 

Copyright © All Rights Reserved